Thorbecke Herzien!

Het oprichten van een standbeeld voor een negentiende-eeuwse staatsman vandaag stelt ons voor diverse problemen. Het teruggrijpen naar een vorm uit het verleden zou als ironie kunnen worden geïnterpreteerd. Het beeld zou zelfs niet als hedendaags herkend kunnen worden en daarmee zijn actualiteit verliezen. De representatie van een persoon als een visuele gelijkenis waarborgt tegenwoordig niet dat het beeld een ziel heeft, dat de specifieke bedoelingen ervan begrepen worden, noch dat het draagvlak en waardering krijgt.
Thorbecke zou echter - als historische figuur en negentiende-eeuwse staatsman - een negentiende-eeuws beeld wel legitimeren. Het verhaal van het bestaande standbeeld, dat niet in Den Haag maar in Amsterdam gerealiseerd werd, maakt het mogelijk om juist deze representatie van Thorbecke - het standbeeld in Amsterdam - als dragend element in een hedendaags werk te gebruiken.
Het standbeeld zou zo getransformeerd moeten worden dat het als citaat in zijn historiciteit herkenbaar is, maar ook de hedendaagse relevantie van Thorbecke aantoont, zijn actuele betekenis naar een breed publiek communiceert en een actieve perceptie van Thorbecke teweeg brengt.
Het Amsterdamse standbeeld - inclusief sokkel - in brons gegoten en op hoogglans gepolijst, neemt zijn nieuwe omgeving in Den Haag in zich op. Het spiegelt de lucht, de huizen en bomen, en ook de mensen zien zich zelf in het beeld weerspiegeld. Maar een gepolijst beeld blijft niet vanzelf schoon: het verliest zijn glans en wordt dof. Het nieuwe standbeeld van Thorbecke zou daarom ieder jaar opnieuw, als een noodzakelijke en tegelijkertijd symbolische daad, opgepoetst en gepolijst moeten worden.

download pdf

Back to top