Hoeksteen uit het kerkje van het in 1421 verdronken dorp Hoecke
Uiteraard stond een kerk aan de wieg van Puttershoek. Misschien was het de kerk van het gehucht Hoecke, die ongeveer op de plek van het huidige Puttershoek stond en die op het schilderij in de Grote Kerk in Dordrecht door de wateren van de St. Elisabethsvloed in 1421 verzwolgen wordt. Maar misschien werd de grondsteen voor de eerste kerk pas later, rond 1440, in de nieuw herwonnen polder gelegd. Om die kern heen groeiden Puttershoek en Mijnsheerenland langzaam maar gestaag.

Een kleine geschiedenis van Puttershoek

Puttershoek is een gemeente in de Hoeksche Waard, een eiland ten zuiden van Rotterdam. Ik kreeg de opdracht om een monument voor een nieuwe wijk te creëren, waar naast woningen ook zorginstellingen en een kinderdagverblijf gepland waren. Het doel van een monument is de identiteit van een gemeenschap representeren. Maar een dergelijke identiteit is allesbehalve simpel en eenduidig. Ze wordt gevormd door een veelheid aan historische en sociale gebeurtenissen, door het karakter van het landschap, door herinneringen, gebruiken en tradities. Zo heb ik niet één monument voor één gebeurtenis gecreëerd, maar een reeks sculpturen die enerzijds aan verschillende momenten uit de geschiedenis van Puttershoek herinneren en anderzijds de bijzondere aspecten van de Hoeksche Waard benadrukken. Het zijn omstandigheden en momenten die de mensen van Puttershoek gevormd hebben en nog steeds vormen. Want identiteit is nooit af: ze verandert voortdurend in de loop der tijd en groeit met de mensen mee.

close-corner
Back to top